مصیبت

photo_2017-02-25_09-05-58

منتقدان اشک به فاطمیه که میرسند سکوت میکنند …….. تا قبل از فاطمیه غم نتیجه مصیبتی بود که به انسان میرسید فاطمیه مصیبتی است که به غم رسیده است و علی خدای غم است

لبخند کوثر

photo_2017-02-25_09-03-42

لحظات آخر پیامبر در گوش زهرا چیزی گفت اشکش به لبخند تبدیل شد همان جا کمر علی شکست

اتحاد شمشیر و ستاره

arab fa

اسلام مدت هاست خود را از عربستان جدا کرده است بخوانید اسلام عربستانی بنویسید شیطان گرایی آمریکایی  

پرستوهای عاشق

Charlie Litchfield/IPT

Thursday, March 29, 2012

  نان عشق خوردند تا عاشقانه دل به آتش زنند پرستوهای عاشق پر و بال دادند تا آسمانی شوند #عاقبت_بخیری

خفته ها

Bahrain-fa

دموکراسی در بحرین را شمشیر در پرچم عربستان ذبح کرد اگر حرف از انسانیت می زنیم پس انسانیت را تقسیم نکنیم  

تعیین می کنی ، معنی می دهی

۵۰۰x629_1453379448795851

  خواهرم تو راه می روی و با هر قدم غیرت مردی جان میگیرد و حیای زنی روح گاهی هم غیرت مردی میمیرد و حیای زنی به تاراج برده میشود انتخاب با شماست و ابزارش پوشش است

بسم الله الرحمن الرحیم

kids_in_rain

باران از زخم زبان چتر رهگذران هراسی ندارد میبارد و سبز میکند و خیر میرساند

دنیایی پر درخت

resize57223

محبت بذر درختیست در دل که زمان آن را می پروراند

مومن آیینه مومن است

5398df13e40666c4386c6fe93298a743

شاید یکی از معانی آیینه این است که هر وقت دوستت خواست خود را در تو ببیند نه اینکه هر آنچه که هست را بکوبی سرش آیینه تا وقتی طالب نخواهد نشان نمی دهد

رطب خورده ام و منع رطب کنم

137285_902

حرفش اثر داشت گفتم خیلی خوب است معلوم است از ته دل است گفت: مثل معتادی ام که می گوید نکِشید