مومن آیینه مومن است

5398df13e40666c4386c6fe93298a743

شاید یکی از معانی آیینه این است

که هر وقت دوستت خواست

خود را در تو ببیند

نه اینکه

هر آنچه که هست را

بکوبی سرش

آیینه تا وقتی طالب نخواهد نشان نمی دهدیک دیدگاه برای پست : مومن آیینه مومن است

  1. آرمین می گوید :

    خیلی زیبا
    چه خوب هست ادم از این دوستا داشته باشند

ارسال دیدگاه