لبخند کوثر

photo_2017-02-25_09-03-42

لحظات آخر
پیامبر در گوش زهرا چیزی گفت
اشکش به لبخند تبدیل شد
همان جا کمر علی شکستارسال دیدگاه