شیعتی مهما شربت ماء عذب فاذکرونی

09

داوود رقی می گوید: در کنار امام صادق علیه السلام نشسته بودم آنحضرت آب خواست. وقتی برایشان آوردند کمی از آن را آشامیدند و دیدم که گلویشان را بغض گرفته و چشمانشان پر از اشک شده و خیلی ناراحت هستند سپس به من گفتند:

ای داوود! لعنت خدا بر قاتل حسین. هرکسی که آب بیاشامد و عطش ابی عبدالله را یاد کند و بر قاتلانش لعنت کند خداوند برای او صدهزار حسنه می نویسد و صد هزار سیئه را از او محو می کند و صد هزار درجه از مراتب اجر و ثواب به او خواهد داد و آن ثواب ها به مقدار ازاد کردن هزار بنده است و روز قیامت، خدای متعال او را در جایی از بهشت قرار می دهد که آرام و راضی و خشنود شود. {۱} و بر هر مسلمانی لازم است هنگام نوشیدن آب ابا عبدالله علیه السلام را یاد کند. به خصوص ما شیعیان. چون ابا عبدالله به ما فرموده:

شیعتی مهما شربت ماء عذب فاذکرونی                              اوسمعتم بغریب او شهید فانذبونی {۲}

شیعیان من هرگاه که خواستید آب گوارایی بنوشید مرا یاد کنید و اگر از غریب و شهیدی سخنی شنیدید بر مظلومیت من گریه کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{۱} کافی جلد ۶، ص۳۹۱٫ بحارالانوار، ج۴۴، ص۳۰۳٫

{۲} مستدرک، ج۱۷، ص۲۶٫ مصباح کفعمی، ص۴۷۱٫

گرد آوری: سیده حسنی حسینیارسال دیدگاه