خودخواهی سودمند

cropped-iStock_000006715814Medium

وقتی صحبت از محبت کردن می شود ، ناخودآگاه یاد زمانی می افتیم که شخصی از محبت کردن ما سوء استفاده کرده یا آنطور که اخلاق انسان شایسته آن است تشکر نکرده و توجهی نسبت به عملی که انجام داده ایم نداشته .

 

_ اصلا چرا باید به یکدیگر محبت کنیم ؟

_ چرا باید با وجود پیچش هایی که در مشکلات و زندگی خود داریم ، به دیگران توجه کنیم ؟

_ با وجود این همه بی رحمی های عظیمی که در حق جامعه، جهان و نسل بشر تا به الان شده ، یک لیوان آب دست یکی دیگر دادن یا برداشتن باری به اندازه برگ درختی از دوش شخصی ، چه سودی داره و چه دردی دوا می کند ؟

 

اگر تمامی این حرفها درست باشد و این توجه ، این محبت کوچک در حق دیگری ، دردی را دوا کند ، برای خود آدمی سود مند است .

ذات انسان اجتماع را می پذیرد [اجتماعی بودن را] و یکی از ویژگی های اجتماع ، توجه به هم نوع و هم جنس است .

اگر بخواهیم به این امر یکطرفه نگاه کنیم ، محبت کردن و توجه به همدیگر آرامش را برای انسان به ارمغان می آورد .

وقتی انسان به کسی توجه می کند و یا محبت می کند ، این عملش در روان و روحش اثر مثبت می گذارد و حس آرامشی درون او ایجاد میکند .

بازار متدهای مدیتیشن و ریلکسیشن امروزه در جماعهداغ است و روی هر دیواری ، تبلغی از آن می بینیم ، بی خبر از آن که گاهی ترمز زدن اختیاری برای رد شدن عابر پیاده یا تقدیم صندلی مترو یا اتوبوس و یا حتی برداشتن زباله ای کوچک از روی زمین ، باعث آرامش انسان می شود و این آرامش یک آرامش ناب و سرشار از انرژی است . انرژی که از رون آدم نشئات می گیرد ، نه از عامل و یا شخصی خارجی .

هر کاری چه کوچک و چه بزرگ که باعث بشود به شخص دیگری که چه آشنا و چه غریبه است کمکی بشود ، محبت کردن نامیده می شود .

بزرگان مکتب انسانیت با هر تفکر و عقیده ای ، همیشه سعی داشتند در مرحله ی اول به دیگران بی منت کمک کنند . همین است که دیدن آنها و یا شنیدن و مطالعه ی زندگی نامه ی آنها ،به آدم حس خوب زندگی را هدیه می دهد .

 

#من_مهربانم

#محبت_کردن_را_دوست_دارم

 ارسال دیدگاه