اسب حیوان نجیبی است

black_horse

هر چقدر هم که خواستی بد باشی

یک خصلت خوب انتخاب کن

تا تو را به آن بشناسندارسال دیدگاه